Sistem de monitorizare a centralelor solare independent de producător

inSolar este un sistem integrat, independent de echipamentele folosite, destinat managementului centralizat al centralelor solare distribuite oriunde din punct de vedere geografic. Acest sistem asigură identificarea cu acuratețe a avariilor si monitorizează performanța centralei in timp real conform standardelor IEC61724. Sistemul garantează omogenitatea și regularitatea operațiunilor centralei si maximizează randamentul acesteia.

inSolar monitorizează continuu echipamentele centralei în vederea detectării defecțiunilor sau a depistării problemelor de performanță. Sistemul asigură colectarea și înregistrarea în timp real a datelor statistice precum și raportarea in funcție de nevoile operatorilor direct către calculatorul acestuia prin intermediul browserului web și a e-mail-ului, sau către terminalele mobile prin SMS si aplicația inSolar Mobile App.

 

Privire generală

inSolar este realizat intr-o arhitectură deschisă și expandabilă constând in:

–  Subsistemul din parcul solar incluzând toate componentele (controlere, senzori etc) instalate in parcul solar

–  Centrul de control – platforma centrală

Centrala solară este operată prin internet cu ajutorul unui portal de înaltă disponibilitate.

Facilități

Monitorizarea producției, a instalațiilor electrice și a fluxului de putere
• Monitorizarea stringurilor și a invertoarelor
• Măsurarea puterii și energiei electrice
• Monitorizarea stadiului componentelor electrice cheie (relee de protecție, siguranțe, comutatoare)

Alarme și notificări
• Prin intermediul browserelor web, smartphoneurilor și a SMS-urilor

Integrarea sistemelor de alarmă și a a celor CCTV

Achiziția și procesarea datelor respectând standardul IEC61724
• Extragerea de date operaționale sigure si auditabile

Management centralizat – independent de vendor
• Suportă echipamente de la producători diferiți (invertoare, echipamente de putere, etc)

Beneficii

Maximizarea randamentului
• Minimizarea timpului de nefuncționare sau de funcționare sub parametri a echipamentelor/centralei
• Identificarea căderilor provenite din rețea sau din defecțiuni ale echipamentelor centralei
• Reducerea timpului mediu de reparație prin intermediul rapoartelor de stare

Facilitarea intreținerii și reducerea costurilor de operare
• Diagnoza căderilor operaționale si notificarea imediată
• Creșterea eficienței tehnicienilor

O privire unitară asupra operațiunilor și securității datelor

Evaluarea performanțelor online
• Evaluarea performanțelor întregii centrale si a performanțelor echipamentelor
• Evaluarea vendorilor si contractanților

Previne monitorizarea multiplă si asigură coerența datelor provenite din proiecte diferite.